Bolt food

  1. Pre objednávanie je nutné stiahnúť aplikáciu BOLT: 

    https://bolt.eu/sk-sk/food/